Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ για ασφαλισμένους πρώην ΟΠΑΔ


Σας ενημερώνουμε  ότι οι ασφαλισμένοι του τέως ΟΠΑΔ (όπου ανήκαμε και εμείς οι εκπαιδευτικοί) έχουμε ενσωματωθεί πλέον σε ένα ενιαίο σύστημα και μας έχει αποδοθεί αυτόματα ένας νέος Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) από το ΙΚΑ. Για τη λήψη του (ΑΜΑ) ΔΕΝ χρειάζεται να απευθύνεται κανείς  στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ.
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει εκδώσει ενημέρωση με  τις σχετικές λεπτομέρειες που αφορούν τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη των ασφαλισμένων του τέως ΟΠΑΔ.  

Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ για ασφαλισμένους πρώην ΟΠΑΔ. 

ΘΑ ΤΟΝ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ από 1/3/2015 σε γιατρό η νοσοκομείο.

1. Όσον αφορά τη λήψη του νέου Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου
Μετά την ένταξη του τέως Ο.Π.Α.Δ. στo IKA-ETAM παρέχεται η δυνατότητα σε αυτούς τους ασφαλισμένους, όπως οι εκπαιδευτικοί, να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για το νέο Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) που πλέον διαθέτουν, λόγω της ενσωμάτωσης τους στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΙΚΑ, κάνοντας είσοδο στην Υπηρεσία Αναζήτηση Αριθμού Μητρώου .
Ειδικότερα, με την είσοδο στην:
"Αναζήτηση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ."
Εισάγεται ο Αριθμός Μητρώου που αναγράφεται στο ήδη κατεχόμενο βιβλιάριο υγείας Ο.Π.Α.Δ. και ο Κωδικός επιβεβαίωσης. Με αυτά τα στοιχεία λαμβάνεται ο νέος ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΑΜΑ).
2. Όσον αφορά τη δυνατότητα ενημέρωσης μέσω διαδικτύου για την ύπαρξη της ενεργής Ασφαλιστικής Ικανότητας 
Χρησιμοποιώντας το "link (https://apps.ika.gr/eInsEligibility/ ) μπαίνουμε στην ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν διαθέτουμε ενεργή Ασφαλιστική Ικανότητα.
Στην πρόσβαση καταχωρούμε:
1.            Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου(Α.Μ.Α.), *
2.            Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης(Α.Μ.Κ.Α.),
3.            Αριθμό Φορολογικού Μητρώου(Α.Φ.Μ.)
4.            και τον κωδικό επιβεβαίωσης.
Περιοδική Έκδοση συλλόγου: Εκπαιδευτική ΕπικοινωνίαΑγαπητοί εκπαιδευτικοί,  
είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την προετοιμασία της επόμενης έκδοσης του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Θήβας «ο Πίνδαρος».
Σας προσκαλούμε να καταθέσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση syllekpaidpe.thivas@gmail.com κείμενά σας προς δημοσίευση, σχετικά με την εκπαίδευση, σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές, έως το τέλος Απριλίου.
Δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που είναι γραμμένοι στο σύλλογό μας. Διακεκριμένοι επιστήμονες του χώρου της εκπαίδευσης θα συνδράμουν και θα υποστηρίξουν την προσπάθεια αυτή ύστερα από πρόσκληση του συλλόγου μας.

Προδιαγραφές


ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ

Α. ΔΟΜΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πλήρες όνομα Συγγραφέα:
Θέση & Ιδιότητα:
Ε-mail:

Εισαγωγή
Εισάγει τον αναγνώστη στο περιεχόμενο της εργασίας και στο επιλεχθέν πλαίσιο για την επεξεργασία και ανάλυση του θέματος αναφοράς. Παράλληλα θέτει τους άξονες άρθρωσης της εργασίας.

Θεωρητικό πλαίσιο
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά η θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος που διαπραγματεύεται η εργασία. Ο τίτλος της ενότητας αυτής θα καθοριστεί από το θέμα που θέλετε να αναπτύξετε. Δίνονται τίτλοι σχετικοί με την ενότητα ή την υποενότητα που πραγματεύεστε, αριθμημένοι κατά αύξουσα σειρά.
Π.χ.  1. Οι αριθμητικές ικανότητες των παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας
                1.1. Νοερές πράξεις
                1.2. Πρόσθεση αριθμών
                1.3. Αφαίρεση αριθμών

Επίλογος
Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του άρθρου.

Βιβλιογραφικές αναφορές
Ακολουθεί η λίστα με τις αναφορές που υπάρχουν στο σώμα του κειμένου.


Β. ΔΟΜΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πλήρες όνομα Συγγραφέα:
Θέση & Ιδιότητα:
Ε-mail:

Εισαγωγή
Εισάγει τον αναγνώστη στο περιεχόμενο της εργασίας και στο επιλεχθέν πλαίσιο για την επεξεργασία και ανάλυση του θέματος αναφοράς. Παράλληλα θέτει τους άξονες άρθρωσης της εργασίας, τον πυρήνα των βασικών ερωτημάτων και τον τρόπο αναζήτησης απαντήσεων οδηγώντας τον αναγνώστη στην επόμενη ενότητα όπου αναπτύσσεται το θεωρητικό σώμα της επεξεργασίας του θέματος.

Θεωρητικό πλαίσιο
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά τα προβλήματα τα οποία διαπραγματεύεται η εργασία, μία ή περισσότερες θεωρητικές προσεγγίσεις καθώς και ευρήματα ερευνών οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για την ανάλυση των ερωτημάτων της εργασίας. Ο τίτλος της ενότητας αυτής θα καθοριστεί από το θέμα που θέλετε να αναπτύξετε. Δίνονται τίτλοι σχετικοί με την ενότητα ή την υποενότητα που πραγματεύεστε, αριθμημένοι κατά αύξουσα σειρά.
Π.χ.  1. Οι αριθμητικές ικανότητες των παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας
                1.1. Νοερές πράξεις
                1.2. Πρόσθεση αριθμών
                1.3. Αφαίρεση αριθμών

Μεθοδολογία
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η μέθοδος/οι μέθοδοι ανάλυσης και προκειμένου για εμπειρικές έρευνες, το είδος της έρευνας, οι τεχνικές και τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται.

Ανάλυση δεδομένων - Συζήτηση
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η επεξεργασία του θέματος της εργασίας και προκειμένου για εμπειρικές έρευνες, τα αποτελέσματα των ευρημάτων που προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδομένων. Τα αποτελέσματα συσχετίζονται με το θεωρητικό πλαίσιο και τα ερωτήματα της εργασίας.

Συμπεράσματα - Προτάσεις
Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του άρθρου. Αποτελεί μια συνοπτική ανακεφαλαίωση των ερωτημάτων και των αποτελεσμάτων της ανάλυσης, η οποία παρουσιάζει τα βασικά συμπεράσματα και αναδεικνύει την προστιθέμενη αξία της εργασίας. Τέλος προτείνει νέες κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα

Αναφορές - Βιβλιογραφία
Μετά την ενότητα των συμπερασμάτων ακολουθεί η λίστα με τις αναφορές που υπάρχουν στο σώμα του κειμένου.


Γ. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΛΙΔΩΝ

Μέγεθος σελίδας A4 (21 x 29.7 cm).
Γραμματοσειρά: Times New Roman.
Μέγεθος γραμματοσειράς: 12-στιγμές, κανονική, πλήρης στοίχιση.
Οι παράγραφοι να έχουν εσοχή 0,3 εκ.
Μέγιστος αριθμός λέξεων: 6000
Μέγιστος αριθμός σελίδων: 20
Αν υπάρχουν φωτογραφίες ή σκίτσα να στέλνονται μέσα στο κείμενο καθώς επίσης και ως ξεχωριστά αρχεία.


Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Οι συγγραφείς θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλες οι αναφορές εμπεριέχονται στο βασικό πυρήνα του κειμένου και αντίστροφα, ότι η λίστα των βιβλιογραφικών αναφορών είναι ολοκληρωμένη.
Οι βιβλιογραφικές αναφορές ακολουθούν το τρέχον πρότυπο APA (http://www.apastyle.org/pubmanual.html).
Στο εσωτερικό του κειμένου του άρθρου σας θα πρέπει να αναφέρετε τις πηγές σας αναγράφοντας σε παρένθεση το κύριο όνομα του συγγραφέα και το έτος.

        Όταν υπάρχουν δύο ή περισσότερες εργασίες του ίδιου συγγραφέα, τοποθετούνται στη λίστα αναφορών με χρονολογική σειρά, σύμφωνα με το έτος δημοσίευσης. Αν αναφέρετε δύο εργασίες ταυτόχρονα στο κείμενο, πρέπει να αναγράφετε και το έτος κάθε δημοσίευσης με χρονολογική σειρά (Harell, 2000; 2003).
        Για την αναφορά εργασιών του ίδιου συγγραφέα που έχουν το ίδιο έτος δημοσίευσης, προσθέστε αλφαβητική αρίθμηση μετά την αναγραφή του έτους δημοσίευσης (Harell, 2012a; 2012b).
        Αν μια εργασία έχει δύο συγγραφείς αναφέρονται και οι δύο, τόσο στη λίστα αναφορών όσο και στην αναγραφή της στο σώμα του κειμένου (Harell & Ernest, 2010).
        Αν μια εργασία έχει τρεις ή περισσότερους συγγραφείς, στο σώμα κειμένου χρησιμοποιείστε μόνο το όνομα του πρώτου συγγραφέα ακολουθούμενο από κ.α. για αναφορές στα ελληνικά (Ματσαγγούρας κ.α., 2005) ή et al. για αναφορές στα  αγγλικά (Clements et al., 2003). Στην αλφαβητική λίστα αναφορών του άρθρου θα πρέπει να αναγράφονται τα ονόματα όλων των συγγραφέων.
        Σε πηγές από τον Παγκόσμιο Ιστό στο σώμα του κειμένου αναφέρεται μόνο η πηγή και το έτος (ΔΕΠΠΣ, 2003) αλλά στη λίστα αναφορών θα πρέπει να περιλαμβάνεται το έτος δημοσίευσης, το έτος πρόσφατης ενημέρωσης ή ημερομηνία προσπέλασης καθώς και η πλήρης ηλεκτρονική διεύθυνση του δικτυακού τόπου.

Παραδείγματα μορφοποίησης αναφορών σύμφωνα με το πρότυπο APA

1. Άρθρα σε περιοδικά
Jurdak, M. & Zein, R. (1998). «The Effect of Journal Writing on Achievement in and Attitudes toward Mathematics», School Science and Mathematics, 98(8), 412-419.
Yelland, N. (2002). Playing with Ideas and Games in Early Mathematics. Contemporary Issues in Early Childhood, 3(2), 197-215.

2. Βιβλία
Clements, C., Pantozzi R., & Steketee, S. (2002). Exploring Calculus with the Geometer’s Skethpad. California: Key Curriculum Press.
Πυργιωτάκης, Ι. (1996), Κοινωνικοποίηση και Εκπαιδευτικές Ανισότητες. Αθήνα: εκδ. Γρηγόρη.

3. Αναφορές στο Διαδίκτυο
ΥΠΔΜΘ (Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευτικών) (2010) Το Νέο Σχολείο-Πρώτα ο Μαθητής. Ανάκτηση http://archive.minedu.gov.gr/100305.pdf
ΥΠΔΜΘ (Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευτικών) (2011) Πρόταση για το Νέο Λύκειο. Ανάκτηση http://www.minedu.gov.gr/publications/130829.pdf

4. Κεφάλαια σε τόμους και πρακτικά συνεδρίων
Rogoff, B., Matsuov, E., & White, C. (1998). «Models of Teaching and Learning: Participation in a Community of Learners». In D. R. Olsen, & N. Torrance (Eds.), The Handbook of Education and Human Development—New Models of Learning, Teaching and Schooling (pp. 388--414). Oxford,UK: Blackwell.
Mastrothanasis, K., Geladari, A. (2009). Social values and children’s literature: A research into the literature textbooks of Greek Primary School (p.p. 135-149). In A. Shafaei & M. Nejati (Eds.), Annals of Language and Learning. Boca Raton, USA: Universal Publishers - BrownWalker Press.
 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ


Στα πλαίσια των επιμορφωτικών δράσεων του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Θήβας "ο Πίνδαρος" ζητάμε τη γνώμη σας σχετικά με τη θεματολογία που θα θέλατε να έχουν τα μελλοντικά σεμινάρια που θα διοργανώσουμε. Η γνώμη σας είναι σημαντική γιατί θα μας βοηθήσει στη στοχευμένη δράση και στην επιλογή σεμιναρίων που θα αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές σας επιμορφωτικές ανάγκες. Παρακαλούμε, όπως επιλέξετε θέματα από την παρακάτω λίστα ή να μας δηλώσετε οποιοδήποτε άλλο θέμα που σας ενδιαφέρει.
Εδώ θα επιλέξετε:
https://docs.google.com/forms/d/17cILIxL9sh7ekLwViHzmjzX61ROXR9y0wi7K7pFeGu0/viewform?c=0&w=1

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΕΙ ΘΕΑΤΡΟ

 O Σύλλογός μας  έχει  προγραμματίσει  την  παρακολούθηση  
της  θεατρικής  παράστασης
Ο πουπουλένιοςτου Μάρτιν ΜακΝτόνα
 ( ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ, Βουκουρεστίου 10) 
 Σάββατο 7 Μαρτίου 2015, 18:00 μ.μ  


Σε ένα άγνωστο αυταρχικό καθεστώς ένας συγγραφέας ανακρίνεται από δύο αστυνομικούς, διότι στις ιστορίες του περιγράφει πραγματικές δολοφονίες…..


Τιμή συμμετοχής: 20 € (εισιτήριο- λεωφορείο)
  Πληροφορίες-Κρατήσεις  :                                                                                                 Χαλιαμάλιας Φώτης     6948781818 -  22640/41279                                                                                          

Ώρα αναχώρησης από την Θήβα (ΣΦΕ)  στις 14 :30 μ.μ.
Ελεύθερη ώρα 16:00 με 17:30 (περίπου) για καφέ. Το θέατρο βρίσκεται πολύ κοντά στην πλατεία Συντάγματος.
Ανάλογα με τις συμμετοχές θα γίνει στάση στο Σχηματάρι.   


ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015 , από τις 9.30 το πρωί μέχρι 2.00

Ο Σύλλογός Εκπαιδευτικών Π.Ε ΘΗΒΑΣ "Ο Πίνδαρος" συμμετέχει στην αιμοδοσία που οργανώνεται από την 
ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ    ΘΗΒΑΣ  την Κυριακή  15 Φεβρουαρίου 2015 , από τις 9.30 το πρωί μέχρι  2.00 το  μεσημέρι , στην αίθουσα τελετών του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου και Ρούφου Θήβας (απέναντι από τα δικαστήρια).
          Κάθε υγιής άνθρωπος από 18 μέχρι 60 ετών μπορεί να δώσει αίμα. Γίνεται λήψη από ειδικούς μικροβιολόγους γιατρούς , ελέγχεται η πίεση και ο αιματοκρίτης. Το αίμα εξετάζεται σχολαστικά για μεταδοτικές ασθένειες ( AIDS ,Ηπατίτιδα, Σύφιλη).
     Η διάρκεια της αιμοληψίας είναι 5 λεπτά και γίνεται , πάντα , από συσκευές μίας χρήσεως.

      Ο αιμοδότης δεν πρέπει:

Ø Να έχει πάρει κανένα φάρμακο τις τελευταίες ημέρες.
Ø Να έχει κάνει κατανάλωση οινοπνεύματος.
Ø Να έχει υποβληθεί σε μεγάλη εγχείρηση.
Ø Να έχει προσβληθεί από βαριά νόσο το τελευταίο έτος.
Ø ( για τις γυναίκες) Να είναι σε εγκυμοσύνη. Δεν πρέπει να γίνεται αιμοληψία 6-12 μήνες μετά τον τοκετό.


ΜΗ ΦΟΒΑΣΤΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΑΙΜΑ

Δίνοντας αίμα:

ü Σώζεις ζωές συνανθρώπων σου.
ü Διασφαλίζεις τον εαυτό σου και την οικογένειά σου από οποιαδήποτε ανάγκη σας ,σε αίμα.
ü Κάνεις δωρεάν ιατρικό έλεγχο για πλήθος νοσημάτων.
ü Αισθάνεσαι την ηθική ικανοποίηση της ανθρώπινης αλληλεγγύης.
         
     
    Εσύ  έχεις ξαναδώσει αίμα και ξέρεις τη χρησιμότητά του. Έλα και δώσε πάλι το παρόν σου.
   Πείσε τους φίλους και τους συγγενείς σου.

                     Δ Ω Σ Ε    Κ Α Ι    Σ Ω Σ Ε


ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΕΦΙ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Άλλη μια εκδήλωση για την κοπή πίτας του Συλλόγου μας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 στη Θήβα με μεγάλη επιτυχία. Μας τίμησε με την παρουσία του τόσο ο Δήμαρχος Θήβας κος Νικολάου αλλά και ο Δήμαρχος Αλιάρτου κος Ντασιώτης. Φυσικά πλήθος συναδέλφων με πολύ κέφι έκανε τη βραδιά πολύ όμορφη για όλους μας. Αρκετές εκπλήξεις και δώρα, ακόμη περισσότερος χορός και γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Σας ευχαριστούμε!!!!!

 Ο Δήμαρχος της πόλης κος Νικολάου.Και του χρόνου................