Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΑΠΟ 27-07–2015 ΕΩΣ 07–08 –2015 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του ν.3 848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α ́).
Κατάθεση απαραίτητων δικαιολογητικών από 27-07–2015 έως 07–08 –2015.

Δείτε την: