ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Την  Πέμπτη  στις  7  Ιουνίου  2012  στο  50  Δημοτικό  Σχολείο Θήβας  θα  πραγματοποιηθεί  η  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  του Συλλόγου ενόψει  της  81ης  Γενικής  Συνέλευσης  του  κλάδου (22- 24  Ιουνίου  2012).
Για τη συμμετοχή  των  συναδέλφων/ισσών  στις  διαδικασίες  έχει εξασφαλιστεί  συνδικαλιστική  άδεια  από τη  Δ/νση  Βοιωτίας.
Η Συνέλευση  θα  ξεκινήσει  στις  8:30 π.μ.
Η παρουσία  όλων  των  συναδέλφων/ισσών  είναι  απαραίτητη  και  υποχρεωτική. Σε  περίπτωση  που κάποιος  δεν  επιθυμεί  να  συμμετάσχει, θα  εργαστεί  κανονικά. Παρακαλούνται  θερμά όλοι οι συνάδελφοι/ισσες  που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση  να ενημερώσουν μέχρι και την προηγούμενη μέρα της συνέλευσης τους διευθυντές- προϊσταμένους των σχολείων τους ότι θα εργαστούν κανονικά και οι διευθυντές/προιστάμενοι  εν συνεχεία να ενημερώσουν τα μέλη του Συλλόγου.
Εάν  μέχρι  στις  9:30 π.μ. δεν  υπάρχει  απαρτία  η  Συνέλευση  δεν θα  πραγματοποιηθεί  και  θα  παρθούν  παρουσίες.

Θ Ε Μ Α Τ Α 81ης  Γ.Σ  ΤΟΥ  ΚΛΑΔΟΥ
Θέμα 1ο : ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ–ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ–ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΙΡΕΤΟΥΣ
 Έκθεση  Πεπραγμένων Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.
 Προϋπολογισμός χρήσης 2012 – 2013
 Ενημέρωση από αιρετούς του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
 Κριτική πεπραγμένων – Δευτερολογία Προέδρου Δ.Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 2ο : ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2012-2013
Εκτίμηση τρέχουσας κατάστασης
ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Α) Οικονομικά
α) Δαπάνες για την Παιδεία β) Οικονομικά Εκπαιδευτικών
Β) Προσχολική Αγωγή
Γ) Υγειονομική περίθαλψη
Δ) Αξιολόγηση
Ε) Μετεκπαίδευση – Διδασκαλεία
ΘΕΜΑ 3ο     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου