Συνδρομή των μελών του Συλλόγου


Η συνδικαλιστική εισφορά παρακρατείται, σύμφωνα με το Νόμο 2303/95 και με την αριθμ. 2/77200/0022/25.10.1999 Κοινή Υπουργική Απόφαση και σύμφωνα με αποφάσεις  Γ.Σ. της ΔΟΕ και  αντίστοιχες αποφάσεις του Συλλόγου μας.

Από το συνολικό ποσό επομένως των 36 ευρώ τα 27 ευρώ καταβάλλονται στη ΔΟΕ και την ΑΔΕΔΥ και τα 9 ευρώ μένουν στο Σύλλογο.

Τα παραπάνω ποσά σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ του συλλόγου μας θα παρακρατηθούν σε  τρεις  δόσεις (1η δόση μισθοδοσία Απρίλη   12€, 2η δόση  μισθοδοσία Μαΐου 12€  και η 3η δόση  μισθοδοσία Ιουνίου 12€)

Όποιος συνάδελφος έχει οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με τη συνδρομή θα πρέπει να απευθύνεται στο Σύλλογο και όχι στη Διεύθυνση Π.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου