Δημιουργία οργανικών θέσεων σε σχολεία που λειτουργούν με ΕΑΕΠΛαμβάνοντας υπόψη

α) τη θετική στάση της Πολιτείας για τα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)
β) την πρόθεση του Υπουργείου για τη διεύρυνση του θεσμού των σχολείων με ΕΑΕΠ και
γ) την ύπαρξη εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας
    
Θεωρούμε ότι η δημιουργία δύο (2) οργανικών θέσεων εκπ/κών Φυσικής Αγωγής και Αγγλικής Γλώσσας βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων αυτών. Επίσης, δε δημιουργείται επιπλέον κόστος μιας και τα σχολεία με ΕΑΕΠ λειτουργούν ήδη με δύο εκπαιδευτικούς των προαναφερομένων ειδικοτήτων.
  
Έτσι, με την έναρξη του διδακτικού έτους δε θα παρατηρούνται φαινόμενα αδιάθετων εκπ/κών που περιμένουν τοποθέτηση, απόσπαση, βελτίωση κ.λ.π. και θα αυξηθούν και οι μεταθέσεις προς το ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας μιας και θα εμφανιστούν- πιθανόν- οργανικά κενά. Αν, μάλιστα, αυτό επεκταθεί και σε όλη την επικράτεια θα μπει κάποια τάξη- όσο αυτό είναι δυνατό- στο θέμα των υπεραρίθμων εκπ/κών, κυρίως των γυμναστών.
 
 Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες ειδικότητες που εργάζονται στα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ (Πληροφορικής, Μουσικής, Θεατρικής Αγωγής , Εικαστικών) υπήρξε η πρόθεση της Πολιτείας να δημιουργηθεί μία νέα οργανική ειδικότητας, ανά σχολείο με ΕΑΕΠ. Οι οργανικές αυτές έχουν δημοσιοποιηθεί την προηγούμενη σχολική χρονιά, από το Υπουργείο Παιδείας αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή αυτής της απόφασης.
 Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γραμματέας                                  
   Τσιαπλές Νικόλαος                                                         Χαλιαμάλιας Φώτης                                                        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου