Διαδικασία παρακράτησης της συνδικαλιστικής συνδρομής

Στη μισθοδοσία Ιουνίου 2012 των μόνιμων εκπ/κων  να παρακρατηθεί η β΄ δόση  (18 ευρώ) της ετήσιας συνδρομής προς τους Συλλόγους εκπ/κων λόγω της λήξης του συνδικαλιστικού έτους στις 30-6-2012.
Από την 1-7-2012 ο τρόπος παρακράτησης της συνδρομής προς τη ΔΟΕ θα γίνεται σε μηνιαία βάση (2,40 ευρώ) μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. Με αντίστοιχο τρόπο θα γίνεται και η παρακράτηση του ποσού που αντιστοιχεί στους συλλόγους.
Στους αναπληρωτές εκπ/κους η παρακράτηση θα γίνεται εφάπαξ και θα αφορά μόνο  τους μήνες που εργάζονται. Συγκεκριμένα για φέτος θα επιχειρήσουμε να κάνουμε την παρακράτηση στην μισθοδοσία του Μαΐου.  Ειδικά για τους εκπ/κους μειωμένου ωραρίου η παρακράτηση θα είναι 1 ευρώ ανά μήνα.
Στους αποσπασμένους εκπ/κους θα παρακρατείται από τη Δ/νση που μισθοδοτούνται το ποσό που αναλογεί στη συνδρομή προς τη ΔΟΕ (2,40 ευρώ), ενώ το ποσό που αναλογεί στους Συλλόγους εκπ/κων θα παρακρατείται από τους κατά τόπους Συλλόγους.
Τέλος, επισημαίνουμε ότι οι εκπ/κοι που δεν επιθυμούν να είναι μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων, μπορούν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση  στην  Διεύθυνση Π.Ε.   (υπ όψη του εκκαθαριστή αποδοχών της) που μισθοδοτούνται έτσι ώστε να μην πραγματοποιείται η παρακράτηση συνδρομής.  Αντίστοιχη δήλωση πρέπει να υποβά!λλεται και στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών.

Το κείμενο αποτελεί αναδημοσίευση απο το ιστολόγιο του Δ/ΝΤΗ Π.Ε. Νομού Βοιωτίας όπως αυτό δημοσιεύτηκε:
 Το ιστολόγιο του Δ/ΝΤΗ Εκπαίδευσης ΠΕ Βοιωτίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου