Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-18

Το  Υπουργείο  Παιδείας, Έρευνας   και   Θρησκευμάτων  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας  διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2017-2018, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να  υποβάλουν αιτήσεις  μετάθεσης  με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  για τις  ακόλουθες  κατηγορίες  μεταθέσεων:
α)  γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ
γ)  στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, δ) στα Μειονοτικά Σχολεία και ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή.
Οι     αιτήσεις   υποβάλλονται,  από   6-11-2017   έως    20-11-2017  και  ώρα 15:00, μέσω του Online
Συστήματος   Διαχείρισης    Μητρώου    Εκπαιδευτικών    και   Υποβολής   Αιτήσεων   Μεταθέσεων
(https://teachers.minedu.gov.gr), με τον τρόπο που ορίζεται στην παρ. 2.1.1. του παρόντος κεφαλαίου.
Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός
από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των
μεταθέσεων.
Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης,
χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.
Με ευθύνη των Διευθύνσεων, άπαντες οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι τοποθετημένοι σε
συγκεκριμένη σχολική μονάδα υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης.
Δείτε περισσότερα στο παρακάτω σύνδεσμο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου