Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων


Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συνεδρίασε την Κυριακή 23-1-2011 με θέμα την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς του.
    Παρών ήταν και ο αιρετός του ΠΥΣΠΕ Πανάγου Γιώργος.
  Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:
1) Να ισχύσει 12βαθμη κλίμακα και στην Α/θμια Εκπαίδευση, όπως στη Β/θμια. Αυτό , σήμερα, είναι αναγκαίο μιας και πολλοί εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων (αγγλικών, γαλλικών, φυσικής αγωγής, αισθητικής αγωγής κ.λ.π.) εργάζονται συγχρόνως ή διαδοχικά στις δύο βαθμίδες.
2) Όλοι οι συνάδελφοι να παίρνουν τα μόρια της θέσης στην οποία υπηρετούν (οργανικά, αποσπασμένοι, αναπληρωτές, μετεκπαιδευόμενοι κ.λ.π.)
3) Τα μόρια δυσμενών συνθηκών να ισχύουν για όλη την επαγγελματική σταδιοδρομία του εκπ/κού και να μη μηδενίζονται με τη μετάθεσή του.
4) Να γίνει αναμοριοδότηση και όσων σχολικών μονάδων έχουν κλείσει τα τελευταία 20 χρόνια προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα σε μελλοντικές διαδικασίες αιτήσεων μετάθεσης. Να παραμείνει και η μοριοδότηση σε περίπτωση σχολείων που θα κλείσουν.
5) Η μοριοδότηση να μην είναι στατική αλλά να αναπροσαρμόζεται π.χ. ανά 7ετία , όταν μεταβάλλονται οι συνθήκες.
6) Να υπάρξουν τρεις υποκατηγορίες που θα προσδιορίζουν την τελική διαμόρφωση των μορίων κάθε σχολικής μονάδας.
Α) Η οργανικότητα του σχολείου (1-4 μόρια)
1/θέσιο              4 μόρια
2/θέσιο              3 μόρια
3/θέσιο- 4/θέσιο  2 μόρια
Πολυθέσια          1 μόριο
Β) Η χιλιομετρική απόσταση από την έδρα της Διεύθυνσης ή του Γραφείου (1-4 μόρια)
0-20 χμ.             1 μόριo            
20-40 χμ.           2 μόρια
40-60 χμ.            3 μόρια
60 χμ. και πάνω   4 μόριa
Αυτή η υποκατηγορία θα καλύψει, μελλοντικά, πιθανά σχέδια του Υπουργείου για κατάργηση των Γραφείων ή τροποποίηση των δομών διοίκησης της εκπαίδευσης.
Γ) Οι συνθήκες διαβίωσης (1-4 μόρια)
Ανάλογα με τις κλιματολογικές και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, το οδικό δίκτυο, τις ιδιομορφίες της τοπικής κοινωνίας, την ιδιαιτερότητα του σχολείου (Ειδικό, Τσιγγανοπαίδων)
Τα κριτήρια αυτά καλύπτουν όλη τη χώρα και τείνουν να είναι δίκαια μιας και λαμβάνουν υπόψη , με βάση την τελευταία κατηγορία τη νησιωτική και ορεινή Ελλάδα. Μια τελική ομάδα, με εκπροσώπους από κάθε Περιφέρεια, θα φτιάξει την τελική μοριοδότηση ( μέλη της επιτροπής οι 26 αιρετοί των ΑΠΥΣΠΕ)
* Να εξεταστεί η διεύρυνση της κλίμακας μέχρι το 25 ώστε να υπάρξει αντικειμενικότερη κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων.
  
                                                       ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου