ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Γενικής Συνέλευσης - Τετάρτη 15 Μάη 2019 - 4ο ΔΗΜ. ΘΗΒΑΣ   
Προσέλευση : 09:00 π. μ – 09:30 π. μ
ΘΕΜΑΤΑ
Θέμα 1ο Εκλογή προεδρείου – εφορευτικής επιτροπής                 09:30 -09:40
Θέμα 2ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΙΡΕΤΟΥΣ – ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΟΕ  - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
Ενημέρωση από αιρετούς του Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε                   09:40 – 10:00
Έκθεση Πεπραγμένων Δ.Σ. Δ.Ο.Ε. και ψήφιση αυτών                       10:00 – 10:10
Ενημέρωση αντιπροσώπων                                                                   10:10 – 10:20
Θέμα 3ο ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ                                                         10:20 – 11:20
Α) Οικονομικά  (δαπάνες για την Παιδεία - οικονομικά εκπαιδευτικών)
Β) Προσχολική Αγωγή
Γ) Ειδική Αγωγή
Δ) Επιμόρφωση
Ε) Ο εκπαιδευτικός του δημόσιου σχολείου (εργασιακά– επαγγελματικά)
i. Κάλυψη οργανικών κενών – σύστημα διορισμών και εργασιακά δικαιώματα αναπληρωτών
ii. Ασφαλιστικά - Πειθαρχικό δίκαιο
iii. Λειτουργία του δημόσιου σχολείου (χρηματοδότηση, υποδομές, ασφάλεια)
ΣΤ) Αξιολόγηση
Θέμα 4ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ           11:20 – 12:30

Εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων ,στην 88η Γενική Συνέλευση  ΔΟΕ 
                                                                                                              12:30 – 17:00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου