Μεταθέσεις ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Βοιωτιας.

Μεταθέσεις ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Βοιωτιας.
Πρόσκληση εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ 79, ΠΕ 86, ΠΕ07, ΠΕ05 Γενικής Αγωγής για καταχώριση προτιμήσεων σχολικών μονάδων, που αφορούν στις αιτήσεις μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. από την Τρίτη 21/05/19 έως και την Παρασκευή 31/05/19 και ώρα 11:30 π.μ. 
Η δήλωση προτιμήσεων στις αιτήσεις βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).
Κατά τη συμπλήρωση προτιμήσεων (μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες) θα πρέπει να ληφθούν υπόψη εκτός από τα οργανικά κενά που δίνονται και πιθανά που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο .
Όσοι δεν επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση βελτίωσης θέσης ενώ την έχουν ενεργοποιήσει κατά την διαδικασία των μεταθέσεων υποχρεούνται να στείλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναγράφουν ότι επιθυμούν να σταματήσει η διαδικασία της αίτησης βελτίωσης θέσης. Χειρόγραφες δηλώσεις προτίμησης καθώς και πρόσθετα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα έχουν καμιά ισχύ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου